De afgelopen jaren besteedde ik, samen met mijn collega Theo Dik, een substantieel deel van mijn tijd, energie en aandacht aan • open boeddhisme •, een webmagazine dat zich exclusief op boeddhisten en boeddhisme richt. Nu, na bijna drie jaar onderzoeksjournalistiek, begint een metamorfose. We starten iets anders, iets nieuws. Breder, dieper, scherper, maar nog steeds ethisch georiënteerd. En voor die ontwikkeling bestaan goede redenen.

De boeddhistische gemeenschap in Nederland is klein, verzuild en vergrijsd. Wat men ook roept, het boeddhisme is in onze samenleving nog steeds een volstrekt marginaal verschijnsel. Het Centraal Bureau voor de Statistiek telde in 2014 in totaal hooguit 65.000 boeddhisten, en zelfs dat aantal is geflatteerd. Eén voetbalstadion. Op zo’n verschijnsel kun je niet langer dan een paar jaar de lens van de onderzoeksjournalistiek richten. Een mooi begin, dat aanzet tot meer.

Nederlandse boeddhisten zijn bij • open boeddhisme • altijd welkom geweest. Maar, zij vormden nooit onze primaire doelgroep. Ons journalistiek werk is seculier van aard, en we richten ons op lezers die uit hoofde van hun functie met het boeddhisme in aanraking komen. Journalisten, wetenschappers, ambtenaren, toezichthouders, enzovoorts: hen gaven wij openheid van zaken. Die missie is geslaagd. De doelgroep raadpleegt ons veelvuldig. Niet alleen via de website, maar vaak ook door ons persoonlijk uit te nodigen.

Tegelijk ontvangen wij steeds vaker meldingen van seksueel, psychisch en financieel misbruik in boeddhistische kring. Hiervoor bestaat geen onafhankelijk meldpunt. De schaarse ‘boeddhistische media’ zien geen kans zulke uitwassen op journalistiek onafhankelijke wijze te verslaan. De met misbruik gemoeide hoeveelheid onderzoeksjournalistiek werk gaat onze kracht echter steeds meer te boven. Wij kennen onze grens. Deze rol kunnen en willen we niet op ons nemen. Liever fungeren we als aangever en duider, opdat redacties van reguliere media zich hierin verdiepen.

Voor • open boeddhisme • maken vergankelijkheid en veranderlijkheid geen uitzondering, en dat is maar goed ook. Ambities drijven ons verder. Wij werken, samen met een nieuwe partner, hard aan een nieuw medium, dat zich richt op een nieuwe doelgroep, die door ons op een nieuwe manier wordt bediend. Ons netwerk, onze database, onze expertise en onze bevindingen op het vlak van boeddhisme zullen we blijven inzetten, in een andere gedaante. Onafhankelijk, onderzoekend, opiniërend. Dat wel. We blijven openheid van zaken geven. Want, wat dit betreft verandert aan onze werkwijze helemaal niets.

Rob Hogendoorn