Artsen en niet-artsen, juristen en niet-juristen, experts en niet-experts discussiëren over de toepassing van palliatieve sedatie en euthanasie in de huisartsenpraktijk. Aanleiding is de ‘zaak Tuitjenhoorn’: Huisarts Nico Tromp diende daar op 19 augustus 2013 een terminale patiënt uitzonderlijk hoge doses morfine en dormicum toe. Na interventies van het Academisch Medisch Centrum Amsterdam, de Inspectie voor de Gezondheidszorg  en het Openbaar Ministerie maakte Tromp een eind aan zijn leven.

In 2007 bepleitte ik in Dagblad Trouw dat in de euthanasiepraktijk niet alleen artsen verantwoordelijk moeten worden gesteld voor hun gedrag, maar ook de patiënt en zijn of haar familie. Dat pleidooi herhaal ik hier.

Lees verder
Bij euthanasie dragen patiënt en familie ook verantwoordelijkheid
(Dagblad Trouw, 16 augustus 2007, ong. 400 woorden)
Rob Hogendoorn