‘Ik heb een hele andere kant van Lou Reed leren kennen’

Maaslander Rob Hogendoorn had jarenlang contact
Het leven van de onlangs overleden zanger Lou Reed was meer dan seks, drugs en rock-‘n-roll. Maaslander Rob Hogendoorn leerde hem kennen als een ‘empatische, bijna lieve man’ en had jarenlang contact.

Fred Louter

Zondag 27 oktober overleed op 71-jarige leeftijd Lou Reed. De legendarische zanger verliet het onder-maanse met het imago van een geniale musicus, die zich in interviews echter liet kennen als stuurs en soms zelfs een beetje vals. Maar Reed had ook een heel andere, spirituele kant. De New Yorker medi-teerde tot zijn dood veelvuldig en beoefende drie uur per dag tai-chi.

Iemand die deze andere kant van Lou Reed wél goed leerde kennen, is Maaslander Rob Hogendoom. Hogendoom, zelf boeddhist, weten-schapper en journalist, interviewde Reed in 2008 in New York publiekelijk over het verband tussen muziek, meditatie en het aanpassingsvermogen van het brein. En ook daarna bleef het contact tussen de muzikant en wetenschapper bestaan. Wie de andere kant van Reed ook wil zien: het interview staat sinds kort op het YouTube-kanaal van het Rubin Museum of Art, waar het vraaggesprek destijds plaatsvond. Dit museum is gespecialiseerd in kunst uit de Himalaya en omgeving.

Boeddhisme

‘Ik werd in 2007 door het Rubin Museum benaderd met de vraag of ik Lou Reed wilde interviewen voor het doorlopende programma Brainwave,’ zegt Hogendoom in zijn kantoor in zijn woning aan de Maas-landse Koningin Julianaweg. ‘Mijn naam werd genoemd omdat ik veel onderzoek heb gedaan naar de functie van boeddhisme en wetenschap, onderzoek naar meditatie en de Westerse receptie van boeddhisme.’

‘Lou Reed heeft een cd gemaakt, getiteld Hudson River Wind Meditations. Dat was de aanleiding, het kapstokje voor het interview. Ik heb de middag voorafgaand aan het interview heel lang gesproken met hem. Hij was zeer geïnteresseerd in mijn kennis en stelde zich heel kwetsbaar op. Een kant die hij in andere interviews niet vaak toonde. Ik denk dat hij in de vaak stereotype interviews aanvoelde dat hij werd neergezet als ‘de man van de seks, drugs en rock-‘n-roll.’ Dat imago is tot zijn dood aan hem blijven kleven en zelfs toen hij was overleden werd dat weer bevestigd door tal van zogenaamde muziekkenners. Onterecht en jammer, vind ik, want alsje met hem op de inhoud ging zitten en hem het gevoel gaf dat hij als mens serieus werd genomen, kwam er een ontzettend empathische, bijna lieve man tevoorschijn?’

‘Dat beeld komt goed naar voren in de video die is gemaakt van het interview. Ik wil graag dat een bre-der publiek die andere kant van Reed leert kennen, dat verdient hij. Daarom is nu in overleg met het Rubin Museum en het management van Reed besloten het interview op Youlbbe te publiceren?’

In een zeer eenvoudige setting toont Reed zich in de video oprecht, spontaan, humoristisch en niet te vergeten serieus. Ergens halverwege het interview wordt er met de gehele zaal zelfs gemediteerd op muziek van Reeds cd Hudson River Wind Meditations.

Vriendschappelijk

Na deze ontmoeting hielden de twee contact. ‘Ook na het interview bleef het contact vriendschappelijk,’ aldus Hogendoorn. ‘We e-mailden regelmatig en als Lou alleen of met zijn partner Laurie Anderson in Nederland was, spraken we af. Zoals in 2008 in Groningen. Een maand voor zijn dood had ik voor het laatst per e-mail contact met hem. Dat was kort na zijn levertransplantatie. Niets wees er toen op dat hij snel zou overlijden.’ Rob Hogendoorn is eind december bij de Top 2000 a gogo als gast van Matthijs van Nieuwkerk. Uiteraard vertelt de Maaslander dan ook over die onbekende kant van Lou Reed.

Algemeen Dagblad, 3 december 2013

0

Geef een reactie